ZDM

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

email: zdm@zdm.poznan.pl; www: zdm.poznan.pl
Wszystkie zgłoszenia można kierować pod adres email: zgloszenia@zdm.poznan.pl
Telefony:
centrala: 61-647-72-00; sekretariat: 61-647-72-73;  61-647-72-81
* Awarie sygnalizacji świetlnej i zniszczenia znaków drogowych:
tel: 61-661-44-02; 61-661-44-46
  [24h]
(Centrum Operacyjne Utrzymania i Ruchu - ul. Górecka 15)

*
Uszkodzenia pasa drogowego i tabliczek z nazwami ulic:
tel: 61-848-07-23 (od poniedziałku do piatku w godz. 7-22)

* Uszkodzenia studzienki kanalizacji deszczowej:
tel: 61-647-72-20 (od poniedziałku do piatku w godz. 8-15)
*
Awarie oświetlenia drogowego:
tel: 61-856-17-22  (Zakład Oświetlenia Drogowego)
* Zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez ZDM:
tel: 61-647-72-31 (całodobowo w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r. )
Kreator stron www - szybka strona internetowa