Rada Osiedla

Kadencja Rady Osiedla - 20.03.2011 r. - 20.03.2015 r.

Rady Osiedli są organami pomocniczymi Rady Miasta. Osiedlowi radni są do nich wybierani w wyborach bezpośrednich większością głosów. Rady Osiedli mają wg Statutu miasta Poznania (miejskiej konstytucji) funkcję opiniodawczą. Są one ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi. Wszyscy członkowie Rady Osiedla " ZIELONY DĘBIEC " wykonują swoje obowiązki społecznie - za swoja pracę nie pobierają wynagrodzenia.

Skład Rady Osiedla:

Jarosław Sadek - Przewodniczący Rady Osiedla

Agnieszka Ciba - Przewodniczący Zarządu Osiedla


Agnieszka Ciba
Tomasz Grzybowski
Maria Grzelak
Filip Kaiser
Włodzimierz Kayser ( zm. 04.12.2011r. )
Krzysztof Kempski
Danuta Matulewicz
Wiesław Nowakowski
Zuzanna Poprawka
Andrzej Ptak
Konrad Sadek
Jarosław Sadek
Krystyna Sasinowska-Sikorska

Krystyna Wlazły
Marek Wysocki
Bożena Zborowska
Kreator stron www - szybka strona internetowa