Parafia Świętej Trójcy

Początki parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu sięgają roku 1921, kiedy to Dębiec był małą podpoznańską wsią, która należała do parafii pod wezwaniem św. Floriana w Wirach, a parafianie musieli pokonywać drogę o długości około 9 km aby wziąć udział w Eucharystii czy też nabożeństwie. Jak podają kroniki parafialne w 1921, w dzień Bożego Narodzenia, na terenie Dębca, w wiejskiej szkole została odprawiona pierwsza msza św.
Tuż po tym zawiązał się komitet na rzecz budowy kościoła. Bardzo szybko podjęto działania i już niecałe dwa lata lata później (2 września 1923) nastąpiło poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W 1925 wieś Dębiec została włączona do miasta Poznań. Najbardziej istotnym punktem w historii był jednak rok 1928, kiedy to ustanowiono na Dębcu odrębną parafię. Budowa obecnego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy rozpoczęła się w 1936 roku.
Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego została rozebrana podczas II wojny światowej. Miejsce, na którym stała (dziś ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 295), upamiętnia kamień z tablicą o tym informującą.
Kościół poświęcił już po zakończeniu wojny kardynał August Hlond. Wyposażenie kościoła zaprojektował Klemens Wasiewicz, który przed wojną pracował u Mariana Andrzejewskiego. Według jego projektu został wykonany w 1946 ołtarz główny, a w 1956 ołtarz boczny pw. św. Józefa i ołtarz pw. Serca Pana Jezusa, oraz chrzcielnica, która została poświęcona w 1966. W 1969 po Soborze Watykańskim II wykonano przebudowę prezbiterium, podczas której m.in. zastąpiono dawne drewniane figury Świętej Trójcy nowymi większymi metalowymi. Twórcą nowego ołtarza był również Klemens Wasiewicz.
W latach 70. XX wieku trwały dalsze prace nad wyposażeniem kościoła. Autorem rzeźb był poznański rzeźbiarz Antoni Szulc, który współpracował wcześniej z Klemensem Wasiewiczem. Antoni Szulc wykonał prace rzeźbiarskie przy chrzcielnicy. W 1972 wyrzeźbił Stacje Drogi Krzyżowej, a w następnym roku figurę św. Antoniego Padewskiego. Witraże w kaplicach bocznych i w prezbiterium zaprojektował i wykonał w latach 1948–1949 Stanisław Powalisz. Następne 14 witraży, w nawie głównej, wykonała Maria Powalisz-Bardońska w latach 1972–1983. Witraże na fasadzie kościoła zaprojektował ks. Marian Cynka, a wykonał w 1999 roku Piotr Janek.
W 1986 zdecydowano się na budowę domu katechetycznego. Wybrano w tym celu miejsce tuż obok świątyni. Budynek ten do dziś służy wszystkim wspólnotom (również zespołom muzycznym i chórom) działającym przy parafii. Znajdują się w nim tzw. salki katechetyczne, biblioteka oraz duża sala z zapleczem kuchennym - "Oratorium". Działają tu dwie poradnie - prawna i rodzinna oraz świetlica dla dzieci. W okresie wakacji odbywają się w tym miejscu półkolonie.
Kolejnym istotnym rokiem w historii był 1992, kiedy to do świątyni dobudowano charakterystyczną wieżę, zaprojektowaną przez inżyniera Aleksandra Holasa. Stąd właśnie rozchodzi się dźwięk czterech dzwonów: "Świętej Trójcy" (waga 1,2 tony), "Bogarodzicy" (waga 650 kg), "Św. Barbary" (waga 400 kg)  i
"Św. Wojciecha" (waga 260 kg).
Drugą przebudowę prezbiterium wykonano w roku 2003. Celem tej zmiany było przygotowanie świątyni do konsekracji. Aktu konsekracji dokonał arcybiskup Stanisław Gądecki (3 października 2004).
2 lipca 2011 na emeryturę odszedł wieloletni proboszcz ks. prałat Stanisław Wojtaszek. Do jego zasług w dziedzinie inwestycji należą przede wszystkim: budowa domu parafialnego, domu katechetycznego, remont budynku kościoła, budowa wieży z nowymi dzwonami oraz wiele mniejszych inwestycji. W trakcie pracy w parafii Ks. Stanisław Wojtaszek otrzymał tytuł Prałata Honorowego. W dniu pożegnania z parafianami na uroczystej Mszy Św. otrzymał Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa z rąk przedstawicieli mieszczącej się na terenie parafii Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Został także poproszony o zostanie kapelanem w tej szkole.
Od 2 lipca 2011 roku nowym proboszczem parafii Świętej Trójcy został ks. Marek Matyba.
Proboszczowie Parafii pw. Świętej Trójcy
1 czerwca 1928 została erygowana parafia pw. Św. Trójcy w Poznaniu przez ks. prymasa Augusta Hlonda. Proboszczowie parafii:
ks. Szymon Dreszler (1928–1928)
ks. Stanisław Koźlik (1928–1930)
ks. Dr Witold Paulus (1930–1934)
ks. Wojciech Owczarczak (1934–1940) – zamordowany przez Hitlerowców o Dachau
ks. Stanisław Jezierski (1940–1945)
ks. kanonik Józef Szymkowiak (22 stycznia 1945 – 30 czerwca 1983)
ks. prałat Stanisław Wojtaszek (1 lipca 1983 - 2 lipca 2011)
ks. Marek Matyba (od 2 lipca 2011)
Kapłani pracujący w parafii:
ks. Kazimierz Rolewski (odprawił 25.12.1921 r. pierwszą Mszę Św. w szkole we wsi Dębiec)
ks. Jan Wiśniewski (wikariusz, 1.01.1922 r., 18.08.1924 r.)
ks. Marian Michałkiewicz (wikariusz, 19.08.1922 r., 2.09.1924 r.)
ks. Szymon Dreszler (wikariusz, 3.09.1924 r., 1.08.1928 r.)
ks. Stanisław Koźlik (proboszcz, 1.09.1928 r., 31.08.1930 r.)
ks. Witold Paulus (proboszcz, 1.09.1930 r., 1.02.1934 r.)
ks. Mieczysław Januszczak (wikariusz, 1.07.1933 r., 1.07.1934 r.)
ks. Wojciech Owczarczak (proboszcz, 1.02.1934 r., 8.03.1943 r. (zmarł w Dachau)
ks. kan. Ludwik Walkowiak (wikariusz, 1.07.1934 r., 1.01.1937 r.)
ks. Jan Majchrzycki (wikariusz, 1.01.1936 r., 1.07.1937 r.)
ks. Roman Hildebrandt (wikariusz, 1.07.1937 r., 1.08.1939 r.)
ks. Stanisław Jezierski (wikariusz, 1.09.1939 r., 13.11.1941 r.)
ks. kan. Józef Szymkowiak (proboszcz, 22.02.1945 r., 30.06.1983 r.)
ks. Władysław Terlikowski (wikariusz, 10.08.1945 r., 1.11.1945 r.)
ks. Alfons Ptak (wikariusz, 1.11.1945 r., 31.12.1945 r.)
ks. Paweł Zydlewicz (wikariusz, 1.01.1946 r., 15.02.1947 r.)
ks. Marian Zawielak (wikariusz, 15.02.1947 r., 13.03.1948 r.)
ks. Włodzimierz Borhardt (wikariusz, 13.03.1948 r., 15.10.1948 r.)
ks. Florian Konieczny (wikariusz, 3.11.1948 r., 5. 06.1951 r.)
ks. Henryk Olejniczak (wikariusz, 1.07.1951 r., 1.07.1955 r.)
ks. Stanisław Zamorski (wikariusz, 1.07.1953 r., 1.07.1955 r.)
ks. Lech Kierojczyk (wikariusz, 1.07.1955 r., 1.07.1958 r.)
ks. Szczepan Nowak (wikariusz, 1.07.1955 r., 1.09.1957 r.)
ks. Jan Musielak (wikariusz, 1.07.1957 r., 1.07.1958 r.)
ks. Jan Gronkiewicz (wikariusz, 1.07.1957 r., 1.07.1958 r.)
ks. Kazimierz Gibasiewicz (wikariusz, 1.07.1958 r., 1.07.1961 r.)
ks. Mieczysław Radojewski (wikariusz, 1.07.1958 r., 1.07.1961 r.)
ks. Bogdan Kita (wikariusz, 1.07.1958 r., 1.09.1959 r.)
ks. Witold Worsa (wikariusz, 1.09.1959 r., 1.07.1962 r.)
ks. Bogdan Kończak (wikariusz, 1.07.1961 r., 1.07.1962 r.)
ks. Maciej Przewoźny (wikariusz, 1.07.1961 r., 1.07.1962 r.)
ks. Mieczysław Matysiak (wikariusz, 1.07.1962 r., 1.08.1964 r.)
ks. Czesław Kaczmarek (wikariusz, 1.07.1962 r., 1.07.1963 r.)
ks. Ryszard Rossa (wikariusz, 1.07.1962 r., 1.09.1965 r.)
ks. Jerzy Foltyn (wikariusz, 1.09.1962 r., 1.07.1965 r.)
ks. Kazimierz Frąckowiak (wikariusz, 1.07.1963 r., 1.09.1967 r.)
ks. Zygmunt Napierała (wikariusz, 1.09.1964 r., 31.08.1966 r.)
ks. Mirosław Łaciński (wikariusz, 1.07.1965 r., 1.06.1967 r.)
ks. Ryszard Jankowiak (wikariusz, 1.09.1965 r., 1.07.1969 r.)
ks. Leonard Szymański (wikariusz, 1.09.1965 r., 1.09.1967 r.)
ks. Sylwester Stempin (wikariusz, 1.09.1966 r., 1.07.1969 r.)
ks. Marian Skomro (wikariusz, 1.07.1967 r., 1.07.1968 r.)
ks. Jan Matysiak (wikariusz, 1.09.1967 r., 1.07.1969 r.)
ks. Jerzy Rzanny (wikariusz, 1.09.1967 r., 2.07.1968 r.)
ks. Andrzej Radzikowski (wikariusz, 1.09.1967 r., 1.07.1969 r.)
ks. Lech Ludwiczak (wikariusz, 2.07.1968 r., 30.06.1973 r.)
ks. Włodzimierz Śliwański (wikariusz, 2.09.1968 r., 1.07.1973 r.)
ks. Jerzy Juja (wikariusz, 1.07.1969 r., 2.07.1974 r.)
ks. Ignacy Rapior (wikariusz, 1.07.1969 r., 1.07.1970 r.)
ks. Wacław Szymczak C.Or (wikariusz, 1.07.1969 r., 1.08.1980 r.)
ks. Jarosław Andrzejewski (wikariusz, 1.09.1969 r., 1.02.1973 r.)
ks. Janusz Piotrowski (wikariusz, 1.07.1970 r., 12.06.1981 r.)
ks. Włodzimierz Thomas (wikariusz, 1.02.1973 r., 30.06.1973 r.)
ks. Marian Wierusz (wikariusz, 30.06.1973 r., 2.07.1974 r.)
ks. Marian Kieroń (wikariusz, 30.06.1973 r., 2.07.1974 r.)
ks. Leonard Piotrowski (wikariusz, 30.06.1973 r., 2.07.1974 r.)
ks. Józef Rydlewski (wikariusz, 2.07.1974 r., 2.12.1975 r.)
ks. Marian Biesiada (wikariusz, 2.07.1974 r., 10.06.1980 r.)
ks. Edmund Sieczka (wikariusz, 2.07.1974 r., 1.12.1979 r.)
ks. Roman Biały (wikariusz, 2.07.1974 r., 1.10.1975 r.)
ks. Jan Tecław (wikariusz, 2.07.1974 r., 1.02.1977 r.)
ks. Marian Walczak (wikariusz, 15.06.1975 r., 1.10.1980 r.)
ks. Władysław Markowski (rezydent, 10.11.1975 r., 6.03.1976 r.)
ks. Stanisław Szymański (wikariusz, 15.06.1976 r., 25.08.1978 r.)
ks. Kazimierz Klósak (wikariusz, 15.08.1978 r., 5.01.1980 r.)
ks. Antoni Swoboda (wikariusz, 5.01.1980 r., 1.07.1980 r.)
ks. Ireneusz Wleklik (wikariusz, 10.06.1980 r., 16.08.1983 r.)
ks. Ryszard Kałużny (wikariusz, 1.07.1980 r., 1.10.1982 r.)
ks. Zbigniew Kuster (wikariusz, 12.06.1981 r., 20.10.1981 r.)
ks. kan. Stanisław Wojtaszek (emeryt, 1.07.1983 r.)
ks. Zbigniew Małecki (wikariusz, 1.07.1981 r., 1.07.1986 r.)
ks. Henryk Kondratowicz (wikariusz, 1.07.1982 r., 1.07.1986 r.)
ks. Krzysztof Pawlicki (wikariusz, 1.07.1983 r., 1.07.1987 r.)
ks. Marek Balcer (wikariusz, 1.07.1986 r., 1.07.1994 r.)
ks. Roman Poźniak (wikariusz, 1.07.1986 r., 1.07.1989 r.)
ks. Krzysztof Rozmiarek (wikariusz, 1.07.1987 r., 1.07.1988 r.)
ks. Kazimierz Tomalik (wikariusz, 1.07.1987 r., 1.07.1992 r.)
ks. Jan Musielak (wikariusz, 1.07.1988 r., 1.07.1992 r.)
ks. Tadeusz Karkosz (wikariusz, 1.07.1989 r., 1.07.1990 r.)
ks. Zbigniew Sas (wikariusz, 30.06.1990 r., 1.07.1996 r.)
ks. Rafał Banaszak (wikariusz, 1.07.1992 r., 4.09.1998 r.)
ks. Janusz Molewski (wikariusz, 1.07.1992 r., 25.08.1999 r.)
ks. Hieronim Nowak (emeryt, 1993 r., 1.07.2004 r.)
ks. Krzysztof Glinkowski (wikariusz, 1.07.1994 r., 25.08.2001 r.)
ks. Sławomir Ratajczak C.Or (wikariusz, 17.09.1996 r., 1.07.1997 r.)
ks. Maciej Teofilowski (wikariusz, 1.07.1997 r., 6.07.1998 r.)
ks. Mieczysław Urbaniak (wikariusz, 25.08.1998 r., 25.08.2000 r.)
ks. Andrzej Herkt (wikariusz, 4.09.1998 r., 25.08.2001 r.)
ks. Czesław Liczbański (rezydent, 25.08.1999 r., 29.04.2000 r.)
ks. Radosław Nowak (wikariusz, 25.08.2000 r., 25.08.2005 r.)
ks. Ryszard Mikołajczak (do pomocy, 25.08.2000 r., 20.08.2003 r.)
ks. Marek Kowaliński (wikariusz, 25.08.2001 r., 25.08.2004 r.)
ks. Maciej Dudziak (wikariusz, 25.08.2001 r., 25.08.2006 r.)
ks. Czesław Liczbański (rezydent, 30.09.2001 r., 15.05.2004 r.)
ks. kan. Roman Pioterek (emeryt, 1.07.2003 r.)
ks. kan. Zbigniew Nowaczewski (rezydent, 15.05.2004 r., 4.11.2006 r.)
ks. Konrad Rapior (wikariusz, 25.08.2004 r., 24.08.2009 r.)
ks. kan. Zbigniew Zieliński (emeryt, 1.08.2005 r.)
ks. Krzysztof Glinkowski (wikariusz, 25.08.2005 r., 2011 r.)
ks. Łukasz Ruciński (wikariusz, 25.08.2006 r., 23.08.2008 r.)
ks. Andrzej Kowalak (do pomocy, 1.11.2007 r.)
ks. Tomasz Rogoziński (wikariusz, 24.08.2008 r.)
ks. Bartłomiej Cylka (wikariusz, 2009 r.)
ks. Mirosław Skórnicki (Wikariusz, 02.07.2011r.)

Kościół Świętej Trójcy - luty 1991 r.

Kościół Świętej Trójcy na Dębcu

foto. Paweł Rosolski

foto. Paweł Rosolski

foto. Paweł Rosolski

foto. Paweł Rosolski

foto. Tomasz Grzybowski

foto. Tomasz Grzybowski

foto. Tomasz Grzybowski

foto. Tomasz Grzybowski

foto. Tomasz Grzybowski

foto. Paweł Rosolski

Kreator stron www - szybka strona internetowa